LAMILUX bina yönetimi
Bütünsel sistemde objelerin dumandan arındırılması

İletişim bina yönetimi

Andreas Grimm

+49 9283 595-248

LAMILUX bina yönetimi

Enerji verimi - güvenli - rahat


Farkımız: Yangın koruma önlemleri için gelişmiş planlama gücü

LAMILUX, 50 yıldır yüksek kaliteli gün ışığı sistemleri üreticisi ve duman ve ısı tahliye sistemleri (RWA) üreticisi olarak, ayrıca uzun yıllardır RWA sistemlerinin akıllı kontrolü ve enerji tasarrufu sağlayan bina otomasyonu için çeşitli sistemlerin planlayıcısı ve geliştiricisi olarak deneyime sahiptir. Biz, iklim optimizasyonu ve gün ışığı kontrolü için RWA sistemlerini ve sistem bileşenlerini kontrol eden ve birbirine bağlayan sistemin entegratörü olarak faaliyet gösteriyoruz.

Avantajlarınız:

Binanın türüne, boyutuna ve kullanımına uyarlanmış olan bileşenler en iyi şekilde seçilir ve akıllıca bağlanır.

 • NRA, MRA ve RDA sistemleri ile objeye özgü duman tahliye çözümü bütünsel olarak ele alınır
 • Entegre kontrol çözümleri planlanır, tasarlanır ve sunulur
 • Objenin dumandan arındırılmasına ilişkin mimarlara ve uzman planlayıcılara yardım ve destek sağlanır
 • Kontrol ve şalt sisteminin üretimi, montajı ve bakımı yapılır
 • Tüm kablolar (elektrik sistemleri) ve borular (pnömatik sistemler) döşenir

Proje ile ilgili gerekli bileşenlerin seçiminin yanı sıra müşteriye özel programlama ve yapılandırma.

Bina güvenliği
RA, MRA ve RDA sistemleri ile güvenilir önleyici yangın koruması.

Bina konforu
Doğal havalandırma ve güneşten korunma yoluyla bina ikliminin optimizasyonu.

Enerji verimliliği
Binanın optimize edilmiş enerji dengesi için tüm kontrol ve otomasyon işlemlerinin mükemmel bir uyum içinde olması.

Akıllı bina dış cephesi için mükemmel koordineli sistem otomasyonu

LAMILUX bina yönetimi


Projeler

Güvenilir icraat için LAMILUX üst paydaşlar dahil olmak üzere, planlama ve tasarımdan, montaj, devreye alma ve bakımını kapsayan tüm hizmetleri tek elden sunar.

Önleyici yangın koruması

Bir sistem entegratörü olarak, elementleri ve duman tahliye çözümlerini yangından korunma ve iklim optimizasyonunun bir parçası olarak şebeke haline getiriyor ve otomatikleştiriyor.

Seçilmiş projeler

Proje yelpazemiz basit hal inşaatından uluslararası formatta büyük çaplı projelere kadar uzanıyor.

Küçük ve büyük çapta uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyonel bir işletme olarak, binaların tamamında duman tahliyesinin akıllı kontrolünü ve otomasyonunu sağlıyor, aynı zamanda enerji tasarruflu konfor çözümlerini de en iyi şekilde kullanıyoruz.

Temel yetkinliklerimiz üç hizmet alanına ayrılır:

1. İnşaat

Modern binaların bina, güvenlik ve konfor gereklilikleri konusundaki kapsamlı bilgi birikime dayanarak kontrol çözümlerinin tasarlanması ve planlanması:

 • Duman ve ısı tahliye sistemlerinin boyutlandırılması
 • Arzu edilen gün ışığı insidansı için ışık değeri ölçümleri
 • Doğal havalandırmanın gerekli hava sirkülasyonu bazında tasarlanması
 • Güneşten korunma ünitelerinin planlanması
 • Isı ve ses yalıtımı için tüm gereksinimlerin dikkate alınması, örneğin; izotermal tetkikler
 • Açma tertibatlarının statik hesabı

2. Sistem düzeyi

Çatı ve dış cephelerdeki tüm hareketli ve kontrol edilebilir elemanların otomasyonu ve kontrolü için kontrol sistemlerinin entegrasyonu, tasarımı ve geliştirilmesi, örneğin, RWA ve havalandırma kanatları ile güneşten korunma üniteleri:

 • 24V, 230V ve 400V tahrik bileşenleri için elektrik kontrolü
 • Basınçlı hava ve / veya CO2 ile havalandırma ve RWA için pnömatik kontrol
 • Hem elektrikli hem de pnömatik sistemler için merkezi ve merkezi olmayan, özgürce programlanabilen kontroller
 • Merkezi bina yönetim sistemi ile kontrollerin entegrasyonu ve birleştirilmesi
 • Ethernet, LON, EIB ve Profibus, Modbus gibi tüm yerleşik iletişim standartları üzerinden Bus bağlantıları

3. Uygulama / entegrasyon

LAMILUX CI Sistemlerinin geniş ürün yelpazelerinden seçilen yüksek verimli ürünlerin teslimi ve montajı ve inşaatta mevcut elementlerin entegrasyonu:

 • Duman ve ısı tahliyesi için kapak sistemleri, doğal havalandırma ve mekanın hava takviyesi
 • Hava kapakları ve dış cephe kanatları
 • Kapı ve girişler
 • Havalandırma kanallarında duman tahliye kapakları ve jaluzi kapakları
 • Duman tahliye fanları
 • Komple bir çözüm olarak aşırı basınçlı duman tahliye veya yıkama havalandırma sistemleri
 • İç ve dış güneş koruma ünite

 

İletişim bina yönetimi

Andreas Grimm

+49 9283 595-248